برای این که مراسم مورد نظر شما از استقبال خوبی برخوردار شود بهتر است از طرق مختلف نسبت به دعوت نزدیکان و بستگان خود اقدام فرمایید:

1- در متن مراسمی که در مساجد یا تالارها برگزار می فرمایید ذکر کنید که مراسم به صورت اینترنتی هم برگزار می شود و می توانید تاریخ و ساعت ای ختم را در متن آگهی چاپی بگنجانید

2- ایمیل راهی است که امروزه به راحتی و تقریبا برای همه در دسترس است. شما می توانید یکی از متن های پیشنهادی زیر را کپی کنید و در متن ایمیل خود بچسبانید و برای همه نشانی های موجود در ایمیل خود بفرستید و از دریافت کنندگان هم بخواهید که آن را برای دیگر اقوام و آشنایان بفرستند.

3- تلفن و شنیدن صدای بازماندگان تاثیر فوق العاده ای در آشنایان و اقوام دارد. با تلفن از آنها دعوت بفرمایید که در مراسم اینترنتی شرکت کنند. در دعوت از افراد خارج از کشور دقت کنید که ذکر نمایید به ساعت ایران زمان مراسم ذکر شده است.

4- تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی یکی از راه هایی است که امروزه بشدت مورد اسقبال قرار دارد. می توانید یکی از متن های پیشنهادی زیر را کامل کنید سپس در تلگرام یا دیگر شبکه های اجتماعی بگذارید.

چند نمونه از متن های پیشنهادی دعوت را در زیر می خوانید:

انا لله و انا الیه راجعون

ضایعه فقدان جانسوز روانشاد مرحوم <<نام و نام خانوادگی مرحوم>> ما را داغدار کرد. از شما سرور گرامی دعوت می کنیم با حضور خود در مراسم اینترنتی <<ختم و یادبود یا چهلم>> آن زنده یاد، مرهمی بر آلام این فراق باشید. این مراسم در تاریخ ............. از ساعت ..... الی ساعت ...... در وب سایت اینترنتی www.ekhatm.com برگزار می گردد.

                                                                                                           با تقدیم احترام

                                                                                          بازماندگان: نام و نام و خانوادگی و نسبت افراد


مادری فداکار و دلسوز از بین ما پر کشید. در مراسم ای ختم بهشتی روان زنده یاد مغفوره <<نام و نام خانوادگی مرحومه>> در تاریخ........................از ساعت....... در وب سایت اینترنتی www.ekhatm.com چشم به راه حضور تسلی بخش شما سروران گرانقدر هستیم.

                                                                                                       ارادتمند شما عزیزان

                                                                                            بازماندگان: نام و نام خانوادگی و نسبت افراد


همراهی و همدلی یک پدر مهربان، شادروان مرحوم زنده یاد <<نام و نام خانوادگی مرحوم>> را از دست دادیم. با اندوه فراوان از شما دوستان و خویشاوندان و اقوام عزیز دعوت می کنیم در مراسم ای ختم و یادبود اینترنتی آن بهشتی روان شرکت فرمایید. این مراسم در تاریخ .................. از ساعت .............. در وب سایت اینترنتی www.ekhatm.com برپا خواهد بود.

                                                                                                 با والاترین احترامات

                                                                                           بازماندگان: <<نام و نام خانوادگی و نسبت افراد>>


درگذشت روانشاد زنده یاد مرحوم <<نام و نام خانوادگی مرحوم>> برای ما غمی طاقت فرساست. می خواهیم همه اقوام و آشنایان از دور و نزدیک بتوانند در مراسم <<ختم اینترنتی یا چهلم اینترنتی>> آن عزیز راحل شرکت کنند و باعث شادی روان آن بزرگوار فقید شوند. از این رو از شما دعوت می کنیم در مراسم ختم اینترنتی روانشاد <<نام و نام خانوادگی مرحوم>> در تاریخ ............. ساعت ............به سایت اینترنتی www.ekhatm.com مراجعه فرمایید. همراهی شما مایه تسلی خاطر بازماندگان و آرامش روان آن شادروان خواهد بود.

                                                                                              با پیشکش احترام

                                                                                     بازماندگان: نام و نام خانوادگی و نسبت افراد